Dự kiến sẽ chính thức mở bán vào năm 2017

Tiến độ thi công đang cập nhập